Monday

lust, kimonos
so perfect.
photos: studdedhearts